Publikationer

Bog: Funktionsforstyrrelser - Krop & Læring

af Kirsten Bundgaard – Langagerskolen

Udgivet 27.08.2003


”Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og DAMP/ADHD har van-skeligheder med erkendelsen af sig selv og andre. Opfattelsen af kroppen indgår som et væsentligt element i denne erkendelse og forståelse.

På baggrund heraf kan det være hensigtsmæssigt at støtte børn med ASF og DAMP/ADHD i at opnå en bedre kropsforståelse. En indsats på det sansemotoriske område og en bedre kropsforståelse kan sandsynligvis virke forebyggende i forhold til nogle af de vanskeligheder disse børn og unge oplever med at forholde sig til sig selv og omgivelserne – både i forhold til fysiske og psykiske områder”.

Pris pr. stk.: Kr. 200,- (ekskl. porto)