Publikationer
 
Bog: What did you learn in school today? What did your teacher say?

Udarbejdet af: Thue Sommer, Bodil Sørensen, Lisbeth Hovmand-Olsen 


En undersøgelse der er med til at fortælle om, hvad der efter endt skolegang på Langagerskolen er hændt tidligere elever. 

  Læs Mere >
 
Bog: Funktionsforstyrrelser - Krop & Læring

af Kirsten Bundgaard – Langagerskolen

Udgivet 27.08.2003


”Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og DAMP/ADHD har van-skeligheder med erkendelsen af sig selv og andre. Opfattelsen af kroppen indgår som et væsentligt element i denne erkendelse og forståelse.

  Læs Mere >
 
Bog: Når Kroppen Lærer

Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser og DAMP/ADHD
af Kirsten Bundgaard – Langagerskolen
Udgivet 06.11.2003.

”Denne bog er tænkt som en vejledning til lærere, pædagoger og forældre i, hvor-dan de kan bruge viden om sansemotorik og integrere denne viden i alle de aktivi-teter, hvor kroppen rent fysisk indgår”.

  Læs Mere >
 

  < 1 2 >