Tilrettelæggelse af velstruktureret specialpædagogik

Når du arbejder med velstruktureret specialpædagogik, har du brug for en alsidig viden inden for området. Arbejdet kræver blandt andet en viden om, hvilke muligheder der kan være i at bruge struktur på forskellige niveauer. Og en viden om, hvordan du tilpasser denne struktur til mennesker med deres unikke måder at være i verden på.

Mennesker med ADHD og ASF er en målgruppe, som blandt andet er karakteriseret ved vanskeligheder med organisering og planlægning. Derfor er det vigtigt at tage højde for disse vanskeligheder i de pædagogiske rammer omkring individet. Dette drejer sig om hjælp i form af forskellige former for strukturer. Struktur i forhold til støttesystemer, arbejdssystemer, skemaer samt i den fysiske indretning.

Det kan være vigtigt, at I som personale arbejder med spørgsmål som for eksempel:

  • Hvordan kan vi gøre den fysiske indretning bedre i forhold til de mennesker, der færdes inden for denne ramme? Der er for eksempel særlige retningslinjer, som er relevante at tænke indenfor, når et rum skal indrettes i forhold til organiseringsvanskeligheder
  • Hvordan bruger den enkelte sit individuelle skema? Skemaet skal være den base, hvor eleven blandt andet kan hente de informationer, vedkommende har brug for. Her er det vigtigt, at I får afdækket hvilke informationer, som er vigtige for den enkelte person. Samtidig skal I have afdækket, hvordan informationerne bedst formidles til vedkommende.
  • Hvordan kan I udarbejde individuelle støttesystemer og arbejdssystemer i forhold til den enkelte elev? Sådanne systemer skal virke som et tilpasset redskab i de daglige aktiviteter. Målet på sigt kan eksempelvis være selvhjulpenhed og selvstændighed.

Langager Educations vejledere og undervisere har rig erfaring med arbejdet inden for struktureret specialpædagogik. Vi kan derfor hjælpe jer med at få tilrettelagt denne proces, og vi kan arbejde med bud på, hvorledes støttesystemer og arbejdsystemer kan tilrettelægges.