Eksamensrettet undervisning i engelsk, dansk og matematik

For elever med ASF og /eller ADHD, som har de kognitive vanskeligheder, er det nødvendigt at byde ind med en undervisning, som imødekommer vanskeligheder og bygger på styrkesiderne hos den enkelte elev. I hverdagens undervisning kan der arbejdes med eksamenssituationer, så eleverne bliver fortrolig med eksamens form og indhold i forhold til de forskellige fag. Un-dervisningen og strukturen kan bl.a. hjælpe med at skabe forventninger, som kan opfyldes, mindske usikkerhed, styrke oplevelsen af at kunne mestre, reducere misforståelser og skabe større grad af tryghed.

Alt det der almindeligvis kommer af sig selv, kommer ikke af sig selv i forhold til denne elev-gruppe, og derfor er det vigtigt at have fokus på den konkrete eksamenssituation. De elever, der indstilles til eksamen, kan have brug for at kende til selve eksamensforløbet. På den måde kan de få kendskab til, hvad der skal foregå, hvor det skal ske henne, hvad der er vigtigt i situationen, hvad eleven skal gøre, samt hvad der kan forventes, at lærer og censor gør.

Eleverne er automatisk tilmeldt til eksamen, og der skal en aktiv handling til for fritagelse. På baggrund af undervisningen og elevens forudsætninger, må der i samarbejde mellem lærerne i de berørte fag, forældre og pædagogisk psykologisk rådgivning vurderes, om det giver mening, at eleven i det konkrete specialtilbud indstilles til at aflægge prøve i et eller flere fag. Hvis det vurderes at eleven skal indstilles til en eksamen, men der er behov for fravigelser, som imødekommer og kompenserer for elevens særlige vanskeligheder, er dette ligeledes en mulighed.

Forslag til hvad kurset kan indeholde:

Konkrete undervisningsforløb * Erfaringsudveksling * Hvordan kan man opbygge eksamenssi-tuationen, så eleven bliver fortrolig med eksamens form og indhold? * Succeskriterier * Træk-ker særinteresser mere og mere væk til fordel for en mere eksamensrettet undervisning?