Kurser

Langager Education har en omfattende viden, og vi har kompetence på såvel det pædagogiske og det psykologiske område. Vi har mange års erfaring med at sammenkoble teori og praksis. Det gør vores viden og kompetencer sammenkædede og praksisnære, og de kan derfor bruges i dagligdagen. Kombinationen af teori og praksis afspejler sig også i vores kurser. Vores holdning til læring er, at den finder bedst sted, hvis man selv tager del i den. Med andre ord får man som regel fingrene i dejen på vores kurser.

Fagligt set tager vores arbejde afsæt i den nyeste neuropsykologiske forskning og forståelse af gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser. Et andet omdrejningspunkt for vores arbejde er en velstruktureret specialpædagogisk indsats. Vi arbejder samtidig med stor respekt for mening og sammenhæng i indsatsen.

Ud over at læse om de forskellige kurser på denne side, kan du også tilmelde dig dem samt tilmelde dig nyhedsbreve og informationer vedrørende kurser. Du kan også læse om vejledning, konsultation og supervision samt udredning, så du får den fulde indsigt i, hvad Langager Education kan tilbyde dig.