Udredning

Langager Education kan også tilbyde pædagogiske og psykologiske udredninger. Her er fokus - i samarbejde med jer - en afdækning af elevens, brugerens eller borgerens individuelle ressourcer og vanskeligheder. Dette kan eksempelvis ske gennem observation, samtaler, formelle samt uformelle vurderinger, hvor kompetencer og særlig kognitiv stil afdækkes.

Ved den pædagogiske udredning vil udgangspunktet typisk være, at konsulenten efter aftale og i samarbejde med jer følger arbejdet med den pågældende person. Derudfra vurderes det, hvordan undervisning, samvær og/eller arbejdsopgaver kan tilpasses den pågældende persons kompetencer og behov. Dette gøres så vedkommendes udvikling kan understøttes via tilpassede udfordringer.

Den psykologiske udredning/undersøgelse vil ligeledes tage udgangspunkt i en samtale med de ansvarlige personer omkring den pågældende person. Herefter vil observationer og relevante psykologiske værktøjer (for eksempel spørgeskemaer, tests m.m.) blive anvendt i et direkte og indirekte samarbejde med fokuspersonen. En psykologisk udredning vil give et godt indblik i fokuspersonens alsidige kognitive og socialkognitive forudsætninger. På den måde kan man tilrettelægge en pædagogisk indsats, som svarer til personens særlige bearbejdningsstil- og evner.