Kompetenceområder

Langager Education har specialiseret sig i at undervise, rådgive og vejlede forældre, øvrige pårørende samt fagfolk. Vores kernekompetencer er ADHD samt Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og de udfordringer, der følger med disse diagnoser. Med ADHD og ASF følger oftest en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser og/eller komormide tilstande, som vi også har et dybdegående kendskab til.

Mennesker med ADHD og ASF møder gennem livet en række udfordringer, som kræver en særlig indsats for at blive løst bedst muligt. Det gælder blandt andet sociale færdigheder og evnen til at forstå andre mennesker. Og det er en indsats, som aldrig må opgives - den skal ydes fra vugge til grav så at sige.

Mange af Langager Educations undervisere og vejledere har flere års erfaring med at yde denne indsats. Den erfaring har de dels tilegnet sig gennem deres virke på Langagerskolen og dels gennem deres funktion som konsulenter og vejledere. Vi har en stor viden omkring målgruppen, men vores nysgerrighed og engagement driver os samtidig til konstant at blive endnu bedre. Derfor prøver vi altid at kombinere den nyeste viden med vores rige erfaring.

Du kan læse mere om ADHD og ASF ved at klikke dig ind på punkterne i menuen til venstre. Her kan du også læse om TEACCH, som er den tilgang, meget af vores arbejde er inspireret af.