Vi kommer gerne til jer

Langager Education kan tilbyde at lave et kursus på jeres arbejdsplads. Kursets afsæt kan være svarende til de emner og problemstillinger, som fremgår af vores interne og eksterne kursusprogram. Det betyder, at vi kan komme ud på jeres skole/institution/opholdssted m.m. og afholde en eller flere kursusdage. Kurset vil i samarbejde med jer være tilrettelagt ud fra jeres behov og ønsker. Vores emneområde kan også have en anden udformning samt et andet indhold end det, som er beskrevet i vore egne udbud af kurser.

Vores primære kompetenceområder er viden om ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser samt tilgrænsende/komorbide neuropsykiatriske tilstande. Vi dækker området inden for børn, unge og voksne. Så derfor: Ring eller mail til os og beskriv jeres behov. Så kan vi i fællesskab udvikle det tilbud, som I netop har brug for.