Seksualundervisning

Alle mennesker har ret til et seksualliv. WHO skriver blandt andet i deres definition af seksualitet:

"Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Det er et basalt behov og et aspekt af dét at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet."

Mange mennesker med ASF og ADHD oplever puberteten som særlig vanskelig og udfordrende på grund af deres særlige forudsætninger. Også de personer, de omgiver sig med, bliver påvirket af deres udfordringer med puberteten.

Ligeledes kommer seksualitet ofte til udtryk på en anderledes måde hos mennesker med ASF og ADHD, end den gør hos de fleste andre mennesker. Også dette kan være vanskeligt og udfordrende for omgivelserne at takle.

Mennesker med ASF og ADHD har brug for ekstra støtte og vejledning/rådgivning i forhold til deres seksualitet. Netop på grund af deres særlige forudsætninger er det nødvendigt, for at de kan opnå et tilfredsstillende og/eller acceptabelt seksualliv. Hvis dette skal opnås, kræver det både en viden om de særlige forudsætninger, disse mennesker har, samt en viden om seksualitet.

Thue Sommer fra Langagerskolen er uddannet seksualvejleder, og hun har flere års erfaring som pædagogisk vejleder. Gennem sit arbejde har hun opnået en del erfaring med netop disse udfordringer.

Du kan læse meget mere om vores vejledning inden for pubertet og seksualitet under menupunktet "Vejledning". Her finder du punktet "Pubertet og seksualitet", hvor vi har beskrevet vores tilbud på området.