Konsultation og supervision

Langager Education tilbyder konsultation og supervision. Begge dele vil tage udgangspunkt i målgruppens særlige forudsætninger og i medarbejdernes viden og forståelse af problemstillingerne.

Der kan være tale om konsultation på en måde, hvor I kan arbejde jer hen i mod nye eller supplerende konstruktive pædagogiske tiltag. Det vil ske med udgangspunkt i konkrete problemstillinger samt eventuelt direkte eller indirekte observationer (f.eks. videoklip). Konsultationen kan tage form som rådgivning/vejledning. Her skaber vi sammen med enkelte medarbejdere eller en medarbejdergruppe pædagogiske udviklingsmuligheder i overensstemmelse med organisationens mål og værdier.

Supervisionen kan ligeledes være rettet mod en enkelt person eller et team af medarbejdere. I supervisionen vil der typisk med afsæt i sagsrelaterede problemstillinger blive etableret en proces. Processen vil udvikle større indsigt, viden og refleksion på det pædagogiske eller psykologiske område, individuelt og på teambasis. Vi yder supervision til personalegrupper med pædagogisk baggrund (lærere og pædagoger) samt til psykologer med henblik på autorisation eller specialistuddannelse (børneneuropsykologi).