Praktik og beskæftigelse

En vigtig del af et menneskes socialiseringsproces er evnen til at indgå i et fællesskab på en arbejdsplads og udføre sine pligter som forventet. Det gælder naturligvis også mennesker med ASF og ADHD, men på grund af deres udviklingsforstyrrelser er netop dette område en stor udfordring. En rigtig god løsning på denne udfordring er en praktikplads. Med en praktikplads er det muligt at afprøve ting, og ofte oplever vi, at det bliver en succesoplevelse for alle parter.

Spørgsmålet er blot, hvordan man bevæger sig fra tanken om en praktikplads til den konkrete aftale om et praktikophold...

 

  • Hvordan finder man praktikker og beskæftigelse til unge indenfor ASF og ADHD? Hvordan udvælger vi et praktiksted?
  • Hvordan informerer man praktikstedet om den unges vanskeligheder?
  • Hvordan tilrettelægges praktikopgaven/beskæftigelsen for den unge, så det bliver en succes? Hvordan evalueres en praktik/beskæftigelse, så vi og den unge kan bruge "erfaringerne" ved næste praktik/beskæftigelse?

 

Spørgsmålene er mange, og det kan være lidt af en jungle at bevæge sig ud i. Vores vejledere og konsulenter er heldigvis efterhånden velbevandret inden for området. Derfor vil vi naturligvis med glæde hjælpe jer på vej, så det unge menneske kan få en god og positiv oplevelse med praktikopholdet eller beskæftigelsen.